Yoksa biz mi verdik kelimelerin eline kalbimizi?

Kandırmışlar seni, dışın içine çekmemiş
belki gülenlerle yıkamışlardır seni

Hüzün haklarım mahkemede bugün
belki hüzünden yüzüm asılır

Kelimeler midir bizi yöneten?
Yoksa biz mi verdik kelimelerin eline kalbimizi?
Aşk desek
sevgi desek
ne anlam ifade eder ki?
Belki hüznüm
belki kalbim
belki de kelimelerim
ve kalemim
hepsi bir beyaz kağıda tecavüz etmek için değil miydi bütün çaba?

Ama otopsi raporunda öyle yazmıyordu
toprak altı canlılarına kalmıştı mürüvveti
belki bir duman süzülüyordu karanlıkta
belki de eski bir kağıdının müsvettesi
mürettebatı belli olmayan geminin
kaptanı bilemez mukadderatını
muhasebeleştirilemez sevdaları
ve asla kimse bilemez muharebelerini
muhabir olsa da kelimeler
muhtırası çoktan verilmiştir duygularının
muhabbet ölüm olsa da
masum kalamayız eskisi gibi

Bir mimik gönder sevdiğine
belki o mimik
yüzün kadar güler
belki de ağlar hüznün gibi
kalırsa kelimelerin sende
ben gidemem bir yere.

Kalır kağıttan gemim suda
su da istemez ya bu gönül sen olmadıkça
laf yapıyorum sadece
amacım kağıda tecavüz
bir orman yakacak kadar
çok kağıt
çok kalem
çok hüzün
çok keder
sayfa aralarında belki sen
son cümle de sende belki
sen de belki seversin
kalmasın hüznün
gitsin kelimelerin
belki bir mimik
belki bugün ölecek bir can
belki bir tebessüm
buna her şeyini vermeye hazır
belki bir aşk
ormanı yakmaya hazır
belki bir sevda
kazıkazanını kazır
kazı kazanamasa da
kazısa da
kazımasa da
aşk değil midir bu?

kilitlenir kalp yeşil arar yanında
ne bir el ne bir omuz yoktur
kilitli kalır bekler anahtarı
gelmeyeceğini bilse de bekler
belki der belki bir umut der
o kadar kağıt yakmıştır ağıttan ağır
belki bir delilik yapar gelir belki

o zaman tutarım ellerini

o zaman öğretirim sana sevgiyi

Ama gelmezsin
ormanlar yanık
gemiler batık

Sen istersen ben gelirim
ormanları batırıp
gemileri takıp
kağıtları yakıp

Yok işte
kilitlenir yine
sonu bellidir
gelsen de gitmek için geldiğini herkes bilir
kitabın sonu ise
bitmeden silinir

Uzak
ama tuzak
gel desem gelmezsin
sen zaten hiç gel demezsin
kalır orada kağıt
bakar kalem
ağlar ormanlarcasına
gemilercesine kanar
işte bu tecavüzdür

Gel desem gelmezsin
sen zaten hiç gel demezsin

Üç noktadan fazla yer yoksa hayatında
seni gülenlerle de yıkasalar
temizlenemezsin