Yazının kategorilerinden istemediğimizi çıkartmak

WordPress iç sayfalarında

<?php the_category(', ');?>

ile yazının kategorilerini listeliyoruz fakat bu listeden istediğimiz kategori başlıklarını kaldırmak için exclude komutu yetmiyordu, bunun için şöyle bir yol varmış:

function exclude_post_categories($excl='', $spacer=' '){
  $categories = get_the_category($post->ID);
   if(!empty($categories)){
   	$exclude=$excl;
   	$exclude = explode(",", $exclude);
		$thecount = count(get_the_category()) - count($exclude);
   	foreach ($categories as $cat) {
   		$html = '';
   		if(!in_array($cat->cat_ID, $exclude)) {
				$html .= '<a href="' . get_category_link($cat->cat_ID) . '" ';
				$html .= 'title="' . $cat->cat_name . '">' . $cat->cat_name . '</a>';
				if($thecount>1){
					$html .= $spacer;
				}
			$thecount--;
   		echo $html;
   		}
	   }
   }
}

Bu kod satırını temamızın içinde bulunan functions.php dosyamızın içine ekliyoruz, eğer yoksa hemen bir functions.php dosyası açın ve bu kodu yapıştırın ama tabiki <?php the_category(‘, ‘);?>

kodunun yerine

<?php exclude_post_categories('15,20,30',', '); ?>

kodunu kullanın. Burada 15,20,30 kategori ID’leridir. Kaldırmak istediğiniz kategori ID’lerini virgülle ayırarak ilk tırnak içine yazın, işlem tamam, artık iç sayfada mesela özel bir alan için açtığınız kategorinin adı gözükmeyecektir.